Výsledky projektu

Projekt výzkumu a vývoje vypsaný Ministerstvem informatiky ČR

Kód projektu: YA512006002
Název projektu: Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem
Termín: 1.7.2006 - 30.10.2007

Projektová zpráva

 • Obsah
 • Kapitola 1 : Životní cyklus elektronických dokumentů
 • Kapitola 2 : Podmínky důvěryhodnosti elektronických dokumentů v archivu (Legislativní a normativní předpoklady, Přehled relevantních projektů)
 • Kapitola 2 : Podmínky důvěryhodnosti elektronických dokumentů v archivu (Technologické podmínky pro vybudování důvěryhodného archivu,Organizační zabezpečení archivu)
 • Kapitola 3 : Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)
 • Kapitola 4 : Vymezení vztahu původce – akreditovaný archiv v oblasti elektronických dokumentů
 • Kapitola 5 : Nákladový model


 • Přílohy:
 • Příloha 6.1 : Standardy
 • Příloha 6.2 : Projekty
 • Příloha 6.3 : Softwarové nástroje
 • Příloha 6.4 : Slovník
 • Příloha 6.5 : Zákon o elektronizaci některých procesních úkonů a o změně některých zákonů
 • Příloha 6.6 : Přehled stávající úpravy elektronické komunikace
 • Příloha 6.7 : Tabulky nákladového modelu

Publikační činnost v souvislosti s řešením projektu

Elektronická archivace | Copyright © 2007, CEAG