Standardy

ISO

 • ISO 15489 se skládá ze dvou částí:
  • AS ISO 15489.1 Records Management . Part 1: General
  • AS ISO 15489.2 Records Management . Part 1: Guidelines
 • ČSN ETSI TS 101 456 V1.3.1 Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty
 • ČSN ETSI TS 102 023 V1.2.1 Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy autorit časových razítek
 • ISO 14721:2003 OAIS - Open archival information system

RFC (Request For Comment)

RFC

Dokumenty RFC v celkovém počtu více jak 4900 již obsahují statisíce stránek textu. Pro vyhledávání se dá využít tzv. index, který je dostupný na: http://www.ietf.org/iesg/1rfc_index.txt , součástí citace v indexu je i aktuální status dokumentu.

Standardy PKCS (Public-Key Cryptographic Standards)

 • PKCS #1:RSA Cryptography Standard
 • PKCS #3:Diffie-Hellman Key Agreement Standard
 • PKCS #5:Password-Based Cryptography Standard
 • PKCS #6:Extended-Certificate Syntax Standard
 • PKCS #7:Cryptographic Message Syntax Standard
 • PKCS #8:Private-Key Information Syntax Standard
 • PKCS #9:Selected Attribute Types
 • PKCS #10:Certification Request Syntax Standard
 • PKCS #11:Cryptographic Token Interface Standard
 • PKCS #12:Personal Information Exchange Syntax Standard
 • PKCS #13: Elliptic Curve Cryptography Standard
 • PKCS #15: Cryptographic Token Information Format Standard

Standardy projektu LTANS

LTANS (Long-term Archive and Notary Services)

ETSI

Pro vyhledávání dokumentů a zjišťování stavu rozpracovanosti jednotlivých dokumentů je možné používat adresu

 • ETSI TS 102 904 V1.1.1 (2007-01-12) Electronic Signatures and Infrastructures; Profiling for Electronic Signatures based on ETSI TS 101 903
 • ETSI TS 101 734 V1.1.1 (2007-01-12) Electronic Signatures and Infrastructures; Profiling for Electronic Signatures based on ETSI TS 101 733
 • ETSI TS 102 231 V2.1.1 (2006-03-10) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Provision of harmonized Trust-service status information
 • ETSI TS 102 176-1 V1.3.1 (Drafting stage, TB adoption of WI 2006-09-01)
 • Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms
 • ETSI TS 102 176-2 V1.3.1 (Drafting stage, TB adoption of WI 2006-09-01)
 • Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 2: Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices
 • ETSI TS 102 042 V1.2.3 (2006-12-08) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates
 • ETSI TS 101 903 V1.3.2 (2006-03-07) XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)
 • ETSI TS 101 862 V1.3.3 (2006-01-06) Qualified Certificate profile
 • ETSI TS 101 861 V1.3.1 (2006-01-27) Time stamping profile
 • ETSI TS 101 733 V1.7.3 (2007-01-11) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)
 • ETSI TS 101 456 V1.4.2 (2006-12-14) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates
 • ETSI TS 101 456 V1.4.1 (2006-02-02) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates
 • ETSI TR 102 458 V1.1.1 (2006-04-20) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Mapping Comparison Matrix between the US Federal Bridge CA Certifcate Policy and the European Qualified Certificate Policy (TS 101 456)
 • ETSI TR 102 438 V1.1.1 (2006-03-06) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Application of Electronic Signature Standards in Europe
 • ETSI TR 102 437 V1.1.1 (2006-10-03) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Guidance on TS 101 456 (Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates)

CEN/CENLEC

CEN Evropský výbor pro normalizaci (CEN)
CENELEC Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci

 • CWA 14167 (Multipart)
  • CWA 14167-1 Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 1: System Security Requirements
  • CWA 14167-2 Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 2: Cryptographic Module for CSP signing operations with backup - Protection profile (CMCSOB-PP)
  • CWA 14167-3 Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 3: Cryptographic module for CSP key generation services - Protection profile (CMCKG-PP)
  • CWA 14167-4 Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures - Part 4: Cryptographic module for CSP signing operations - Protection profile - CMCSO PP
 • CWA 14169 Secure Signature-creation devices "EAL 4+
 • CWA 14170 Security requirements for signature creation applications
 • CWA 14171 General guidelines for electronic signature verification
 • CWA 14172 (Multipart)
  • CWA 14172-1 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 1: General introduction
  • CWA 14172-2 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 2: Certification Authority services and processes
  • CWA 14172-3 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 3: Trustworthy systems managing certificates for electronic signatures
  • CWA 14172-4 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 4: Signature-creation applications and general guidelines for electronic signature verification
  • CWA 14167-5 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 5: Secure signature-creation devices
  • CWA 14172-6 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 6: Signature-creation device supporting signatures other than qualified
  • CWA 14172-7 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 7: Cryptographic modules used by Certification Service Providers for signing operations and key generation services
  • CWA 14172-8 EESSI Conformity Assessment Guidance - Part 8: Time-stamping Authority services and processes

  • CWA 14355 Guidelines for the implementation of Secure Signature-Creation Devices
 • CWA 14365 (Multipart)
  • CWA 14365-1 Guide on the Use of Electronic Signatures - Part 1: Legal and Technical Aspects
  • CWA 14365-2 Guide on the Use of Electronic Signatures - Part 2: Protection Profile for Software Signature Creation Devices
 • CWA 14890 (Multipart)
  • CWA 14890-1 Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation Devices - Part 1: Basic requirements
  • CWA 14890-2 Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation Devices - Part 2: Additional Services
 • eInvoice_Task drafty standardů CEN/ISSS 2006 k elektronické fakturaci (včetně požadavků na archivaci daňových dokladů)
Elektronická archivace | Copyright © 2007, CEAG