Elektronická archivace

Motto

S pokračujícím rozvojem informačních technologií a s jejich nepřetržitým pronikáním do všech oborů lidské činnosti se dostává do popředí otázka dlouhodobého uchování dat, které při této činnosti vznikají. Tato problematika je vyvojáři a manažery projektů často opomíjena. Nebývá dostatečně vymezen a pojmenován přesný důvod úschovy dat. Chybí znalost a správný výběr standardů pro konkrétní typ řešení.
Nerozlišuje se prostá záloha dat, úschova dat, úschova dat se zajištěním původu, archivace dat apod. Není brán dostatečný zřetel na legislativní požadavky upravující úschovu jednotlivých typů dat (jako jsou např. elektronické faktury, archiválie, logy, databáze, obsahy webů...).
Této složité problematice je věnována tato stránka.

Projekt

Řešitelé projektu Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem (YA512006002) Ministerstva informatiky ČR se rozhodli vytvořit tuto stránku s cílem prezentovat vlastní výsledky a výsledky obdobných projektů ve světě.

Co zde najdete

Na této stránce najdete v sekci Výsledky závěrečnou zprávu výše uvedeného projektu a některé publikované články a prezentace na konferencích, které vznikly v souvislosti s řešením projektu. V další sekci Projekty lze nalézt velmi podrobný přehled projektů, které se zabývají otázkami elektronické archivace. V sekci Standardy je přehled souvisejících norem, de facto standardů a standardů. V sekci Software jsou uvedeny odkazy na vhodný komerční i nekomerční software. V poslední sekci Kontakty je uvedeno spojení na celý řešitelský tým a zadavatele projektu.

Elektronická archivace | Copyright © 2007, CEAG